Uddannelsesvejledning for unge med særlige behov

Hvad er du god til? Hvad interesserer dig? Svære spørgsmål at svare på for alle – ikke mindst, når man har særlige behov. Som teenager kan det være svært at finde ud af, hvilken ungdomsuddannelse man skal vælge. Mængden af tilbud, skoler og fag kan virke uoverskuelig. Og hvor går jeg hen for at udfolde mig selv bedst muligt?

Special Skills er en ny non-profit forening, der gør op med uoverskueligheden og giver unge med særlige behov bedre vilkår for at træffe oplyste valg om job og uddannelse. Vi præsenterer fag og uddannelsesretninger, der er henvender sig specifikt til målgruppen, og som giver et reelt og virkelighedsnært overblik over mulighederne.

Målet er at give børn og unge med særlige behov ligeværdige muligheder for at realisere deres potentiale og få et liv med glæde og indhold.

Special Skills
- For unge med særlige behov

Special Skills ruller nu igen ud over Danmark.
I 2022 finder du Special Skills her:

1. September

Karise Efterskole, Rønne Allé 7, 4653 Karise

7. September

Thorshøjgård, Pedersborgvej 20, 2635 Ishøj

14. September

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård, Aggerholmsvej 19, 7790 Thyholm

15. September

Strømmen, Nordre Fælledvej 14, 8930 Randers NØ

En skræddersyet
vejledningsplatform

Special Skills fungerer som en vejledningsplatform med skræddersyet indhold til udskolingselever, der modtager specialundervisning, deres uddannelsesvejledere og forældre.

Omdrejningspunktet er uddannelsesarrangementet Special Skills. Gennem workshops, spændende aktiviteter og inspirerende formidling udforsker og udfordrer de unge sig selv i forskellige fagretninger.

I Skills Stafetten dyster de desuden i faglige færdigheder indenfor bl.a. gartneri, teknik, auto, køkken, snedker, detail og botræning.

Fagligheden og indholdet er i fokus. Elever og vejledere møder uddannelsestilbud med hver sin faglige profil, men med det fælles mål at inspirere, motivere og fagligt udfordre de unge på tværs af skoler og tilbud.

Arrangementerne holdes i tæt samarbejde med relevante skoler og uddannelsestilbud, og alle aktiviteter er i form og sværhedsgrad tilpasset de unges forudsætninger.

Special Skills er også et forum for netværk, inspiration og samarbejde mellem grundskoler, STU og FGU.

Når vi taler om ligeværdig adgang til uddannelse og vejledning, handler det om de bestræbelser vi lægger i at anerkende de særlige behov der er i spil, og understøtte på den rigtige måde. Det kræver noget ekstra af os.

Video fra Special Skills arrangement

Thorshøjgård har sammen med SkillsDenmark og 11 andre uddannelsestilbud udviklet Special Skills, som er målrettet udskolingselever med særlige behov, der modtager specialundervisning.

Hvad kan Special Skills give jer?

Det er afgørende for os alle at lære nyt, at udvikle os og at arbejde med noget, vi mestrer.Og særlige behov eller ej: Alle unge har behov for at blive motiveret til at finde ud af, hvad de kan – og hvad de ikke vidste, de kunne.

Special Skills ønsker at give unge med særlige behov de samme muligheder og udfordringer, som deres jævnaldrende på normalområdet får tilbudt i uddannelsesvejledningen. Derfor lægger Special Skills sig tæt op af SKILLSDENMARKs Skills Stafet.

Special Skills er:

1
Oplysning, dannelse og medborgerskab for unge med særlige behov
2
Ligeværdig, involverende og praksisnær uddannelsesvejledning i tilpassede rammer
3
En øvebane, hvor vejledere, lærere og forældre kan opleve de unge udfolde deres skills
4
Et kollegialt rum for faglig inspiration og udvikling
5
Netværk, inspiration og samarbejde mellem grundskoler, STU og FGU
6
Et afsæt for mere synlighed i samfundet om lige vilkår for børn og unge på specialområdet
7
Uddannelsestilbud og udbydere af høj kvalitet
8
100 % non-profit uden merchandise og markedsføring
9
Bygger på erfaringer fra bl.a. SkillsDenmark Skills Stafet

Ambitionerne for Special Skills

Special Skills er udviklet i et samarbejde mellem landsforeningen LIVSVÆRK, bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj og 11 andre uddannelsestilbud.

Inspirationen kommer bl.a. fra Skills Denmark, der har til formål at fremme erhvervsuddannelserne.

I 2019 er Special Skills omdannet til et landsdækkende projekt, der skal styrke uddannelsesvejledningen og sætte fokus på lige muligheder for unge med særlige behov. Opgaven løftes af en nonprofit-forening i tæt samarbejde med uddannelsesvejledere, skoler, uddannelsestilbud og kommuner over hele Danmark.

Vores ambition er, at alle specialskoleelever får mulighed for at prøve deres uddannelsesønsker af i et trygt og inspirerende miljø, hvor de sammen med deres klassekammerater, lærere og UU -vejledere kan blive klogere på deres fremtidsmuligheder.

Vi vil udvikle vejledningsredskaber til brug før og efter de enkelte arrangementer, så Special Skills ikke alene er en dag med gode oplevelser, men også en integreret og ligeværdig del af uddannelses- og erhvervsvejledningen.

I tæt dialog og samarbejde med kommunerne, den Kommunale Unge Indsats (KUI), udbydere af FGU og STU, specialskoler og Specialefterskolerne ønsker vi at udvikle Special Skills som et stærkt værktøj og et fagligt forum for vejledning og brobygning for unge med særlige behov og de beslutningstagere, der hjælpe dem videre

Mød bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Ulla Groth

+45 4087 3374

hugroth@webspeed.dk

Næstformand

Esben L. Kullberg

24 97 27 18

esben@ligevaerd.dk

STU-Chef

Charlotte Holmer kaufmanas

22 26 90 62

chk@hki.dk

Leder af Metodecenteret i Aarhus

Simon Østergaard Møller

20 46 33 02

Simon.moeller@stab.rm.dk

Konsulent i FADD

Henrik Kaustrup

20 85 25 60

info@fadd.dk

Uddannelsesvejleder

Hanne Low

20 18 05 59

halo@elleslettegaard.dk

Erhvervskonsulent hos Bo/skole/job i Silkeborg

Keld Thomsen

26 36 04 54

keld@boskolejob.dk

Forstander for Randers bo- og erhvervstræning

Kim Blach Pedersen

21 42 82 16

kim@boogerhvervstraening.dk

Vil du vide mere - eller være med?

Tøv ikke med at kontakte projektleder for Special Skills, Anette Rubin på telefon: 93 39 08 39...

Se film og fotos fra Special Skills

Siden 2017 har bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj holdt Special Skills...

Pressemeddelelse august 2019

Special Skills for unge hjerner, hjerter og hænder.

KL støtter Special Skills og giver sin opbakning

Læs støtteerklæringen her.

Læs om Special Skills i pressen

En del af LIVSVÆRK

Special Skills er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, der har mere end 120 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud, og hver dag arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for børn i foreningens daginstitutioner og udsatte børn, unge, voksne og familier i Danmark. LIVSVÆRK er en non-profit organisation, der består af en række selvejende institutioner og tilbud, hvor LIVSVÆRKs hovedkontor understøtter organisationsdrift og udvikling af aktiviteter.

Vi møder det enkelte menneske med afsæt i ”mennesket først”. Vores afsæt indebærer, at vi ser det enkelte menneskes særlige egenskaber og unikke muligheder og er overbeviste om, at vi har en personlig forpligtelse for vores medmennesker uanset deres baggrund og livssituation.

Kvalitet og kendetegn

At være en del af LIVSVÆRK forpligter og betyder, at vi arbejder ud fra en ramme, der:

• Leverer kvalitet i opgaveløsningen
• Har faglige netværk på leder –og medarbejderniveau
• Understøtter kompetente frivillige bestyrelser
• Skaber genkendelighed på tværs af institutioner
• Deler viden på tværs af institutioner

Vores hverdag er kendetegnet ved:

• Klare værdier og faglighed
• Udvikling og kvalitet
• Stærkt netværk
• Sikker økonomisk drift
• Rådgivning om HR og jura
• Rådgivning om byggesager