Målrettet elever i 7. – 10. klasse, der modtager specialundervisning

Alle er gode til noget. Hvad er dine Special Skills?

frontpage header billede

Vejledningsaktiviteter målrettet elever i 7. – 10. klasse, der modtager specialundervisning.

Special Skills er en målrettet vifte af aktiviteter, der understøtter eleverne i at udforske deres interesser, kompetencer, potentialer og behov – både individuelt og i fællesskabet – samt hvordan disse kan udmøntes til ønsker og drømme for fremtiden.

Special Skills’ formål er at bibringe eleverne nye perspektiver og indsigter, der kan medvirke til, at de mere kvalificeret kan inddrages aktivt i beslutningsprocesserne omkring deres fremtid.

Special Skills består af Special Skills Events og Special Skills Undervisningsforløb, som supplerer hinanden i indhold og didaktik.

Special Skills Events er oplevelses-/aktivitetsdage, hvor hands-on og multiple sanseindtryk er i fokus – læs mere her.

Special Skills Undervisningsforløb understøtter klassebaseret dialog/opgaveløsning og opsamler elevens refleksioner i en portfolio, der kan benyttes som samtaleredskab i undervisningen og i uddannelsesvejledningen – læs mere her.

Det mest optimale forløb opnås, når begge elementer inddrages, men det er også muligt at benytte elementerne separat.

special

Skræddersyet til målgruppen

Special Skills er udviklet specifikt til elever i udskolingen, der modtager specialundervisning.

Visionen bag Special Skills er simpel: At sikre ligeværdige muligheder for alle unge uanset funktionsniveau.

Derfor har Special Skills udviklet et koncept, der på den ene side tilgodeser hensynet til målgruppens forskellige læringsforudsætninger og behov, og på den anden side indeholder flest mulige elementer fra tilsvarende aktiviteter målrettet almenområdet.

Special Skills er udviklet med inspiration fra Skills Stafetten, som Skills Denmark udbyder til 8. klasse.

I Special Skills er fagligheden i fokus. De mangeartede opgaver, oplevelser og stimuli sikrer, at alle elever tilgodeses og på egne præmisser kan udvikle og udforske deres perspektiver på fremtiden.

Special Skills Events bemandes af personale fra lokale undervisnings-/uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov, f.eks. STU, FGU, Frie Fagskoler eller specialefterskoler. Dette sikrer et indgående kendskab til målgruppens forudsætninger og behov, herunder at de pædagogiske og didaktiske rammer kan tilpasses den enkelte elev.

Et vigtigt princip i Special Skills er dog, at det ikke er tilladt for de deltagende undervisnings-/uddannelsesinstitutioner at markedsføre sig overfor eleverne, herunder uddele merchandise, foldere eller visitkort. Special Skills handler nemlig om at opnå perspektiver, ønsker og drømme for, hvad man kan beskæftige sig med i fremtiden – ikke hvor.

illustration-1
illustration-2

Når vi taler om ligeværdig adgang til uddannelse og vejledning, handler det om de bestræbelser vi lægger i at anerkende de særlige behov der er i spil, og understøtte på den rigtige måde. Det kræver noget ekstra af os.

Video om Special Skills

 

Special Skills er:

1
Oplysning, dannelse og medborgerskab for unge med særlige behov
2
Ligeværdig, involverende og praksisnær uddannelsesvejledning i tilpassede rammer
3
En øvebane, hvor vejledere, lærere og forældre kan opleve de unge udfolde deres skills
4
Et kollegialt rum for faglig inspiration og udvikling
5
Netværk, inspiration og samarbejde mellem grundskoler, STU og FGU
6
Et afsæt for mere synlighed i samfundet om lige vilkår for børn og unge på specialområdet
7
Uddannelsestilbud og udbydere af høj kvalitet
8
100 % non-profit uden merchandise og markedsføring
9
Bygger på erfaringer fra bl.a. SkillsDenmark Skills Stafet

Hvem er Special Skills

Special Skills blev skabt i 2017 som et lokalt initiativ.

Special Skills har siden 2019 været en selvstændig, landsdækkende non-profit forening.

I foråret 2023 lancerede Special Skills Undervisningsforløb som et supplement til Special Skills Events.

Special Skills er støttet af Egmont Fonden og LIVSVÆRK. Lokale Special Skills Events finansieres delvist af medlemsbetaling fra de deltagende undervisnings-/uddannelsesinstitutioner samt fra lokale bidrag og donationer.

Special Skills har to ansatte: Projektchef Anette Rubin og Projektleder Kristina Andersen, der begge var initiativtagere og ideudviklere på lanceringen af Special Skills i 2017.

Tak til vores medlemsinstitutioner, der gør det muligt at afholde Special Skills!

Medlemsinstitutioner 2023 (alfabetisk ordnet)

 

 

Mød bestyrelsen

BESTYRELSESFORMAND

Ulla Groth

Tlf: 40 87 33 74

Mail: ullagroth98@gmail.com

Læs mere

Pensionist – og formand for Special Skills 2018 –
Sekretariatschef SkillsDenmark 2009-2018
Sekretariatschef Handelsskolernes Bestyrelsesforening og andre erhvervsskole-bestyrelsesforeninger 98-08
Uddannelsespolitisk medarbejder HK i Kolding 1985-98
Arbejdskonsulent Arbejdsformidlingen i Kolding 1978-85
Underviser på AMU-Center Horsens Silkeborg 1976-78
Uddannet lærer i 1975

FORSTANDER BIRKEBAKKEN

Allan Ellesøe Borresen

Tlf: 53 71 60 26

Mail: forstander@birkebakken.dk

Læs mere

Forstander for Birkebakken, BO- og STU- og rådgivningstilbud i Brabrand.

Forretningschef, Uddannelse på HKI

Charlotte Holmer Kaufmanas

Tlf: 22 26 90 62

Mail: chk@hki.dk

Læs mere

Vicedirektør Karisefonden
Bestyrelsesmedlem Frivilligcenter Hillerød

Tidligere beskæftigelse:
Chef for forretningsudvikling Specialisterne
Centerleder for Vækstcenter for Socialøkonomi
Chefkonsulent Socialstyrelsen
Konst. Centerleder Videncenter for Autisme

NÆSTFORMAND, LEDER AF METODECENTERET I AARHUS

Simon Østergaard Møller

Tlf: 20 46 33 02

Mail: Simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Leder af Metodecenteret
Bestyrelsesmedlem Dansk center for evidensbaseret praksis i velfærdsproffesionerne
Tidligere Specialkonsulent og Chefkonsulent
Uddannet Cand.scient.pol

KONSULENT I FADD

Henrik Kaustrup

Tlf: 20 85 25 60

Mail: info@fadd.dk

Læs mere

Selvstændig konsulent (organisationsudvikling, kommunikation og ledelse)
Bestyrelseskonsulent
Seminarielærer
Pædagog på behandlingshjemmet Bøgholt

UDDANNELSESVEJLEDER

Hanne Low

Tlf: 20 18 05 59

Mail: halo@elleslettegaard.dk

Læs mere

Tidligere beskæftigelse

Underviser og studievejleder (Erhvervsskolen Nordsjælland) 9 år.
UU-Center (UU-Vestegnen), teamkoordinator, UU-vejleder og STU-vejleder.
Spidskompetencer inden for specialområdet. Stort kendskab til unge med særlige behov, vejledningsaktiviteter, ungdomsuddannelsessystemet, særlige forløb, støttemuligheder, lovgivning og samarbejde med skoler, kommuner og jobcentre. 13 år
Er 1-8-2019 startet som uddannelsesvejleder på Elleslettegård, hvor min opgave er at være tovholder på/koordinere STU elevernes forløb.
Uddannet Cand. Negot (økonomi, sprog og international markedsføring).
Akademiuddannelse i ledelse og vejlederuddannelse.

FORSTANDER STRØMMEN

Kim Blach Pedersen

Tlf: 21 42 82 16

Mail: kim@stroemmen.nu

Læs mere

Forstander for Strømmen, Randers

FORSTANDER KARISE EFTERSKOLE

Troels Brandt (suppleant)

Tlf: 20 90 51 03

Mail: tb@kaef.dk

Læs mere

Tidligere beskæftigelse:
Forstander Ringsted Produktionshøjskole
Næstformand for lederne i Forstanderkredsens produktionshøjskoler i Danmark

Uddannelser:
Socialpædagog fra Århus Socialpædagogiske Seminarium

Diplomeksamen i offentlig ledelse
Danmarks Forvaltningshøjskole

Roskilde Universitet, Roskilde
Masterafhandling om organisatoriske forandringer

Udpegninger af Undervisningsministeren:
Tidligere udpeget til Rådet for Ungdomsuddannelser
Tidligere udpeget til REU – rådet for erhvervsrettede Uddannelser

Politiske hverv:
Nuværende 2. Viceborgmester Slagelse kommune

Læs om Special Skills i pressen