Randers – eventet er afholdt

Special Skills Event i Randers

 

Torsdag den 21. september 2023 kl. 10 – 14 på CSV Randers. 

 

Læs mere om, hvad et Special Skills Event er her.

 

Tilmelding

Tilmeldingen til dette event er lukket. Nåede du ikke til at tilmelde dig? Så ring til Kristina Andersen på tlf. 9215 8819 for at høre, om vi kan finde plads til dine elever også!

Vejledning om tilmelding til Special Skills Event

Holddannelse og pister

Når du tilmelder elever til Special Skills Events, skal de opdeles i hold af 3 elever, som er de 3 elever, der kommer til at dyste sammen i Special Skills Dysten. Hvis elevantallet i din klasse ikke kan deles med 3, kan du tilmelde ét hold med enten 2 eller 4 elever. Det er dog kun tilladt at være max. 3 elever om opgaveløsningen i hver dyst, så hvis du tilmelder et hold med 4 elever, må en af eleverne på skift stå over i hver af de 4 discipliner, dysten består af.

Når du tilmelder dine elever, skal hvert af dine hold tilknyttes en specifik piste. Det er farven på pisten, der angiver sværhedsgraden for dysten. Dette sikrer, at alle kan være med og at alle har en fair chance i dysten. Pisternes niveaufordeling er:

Den grønne piste: For elever i vidtgående specialundervisning. Dette er typisk elever, der fagligt befinder sig på førskole eller indskolingsniveau.

Den røde piste: For elever med betydelige indlæringsvanskeligheder i f.eks. gruppeordninger eller specialklasser. Dette er typisk elever, der fagligt befinder sig på mellemtrinnet i de fleste fag.

Den sorte piste: For elever med indlæringsvanskeligheder og/eller sociale/personlige udfordringer i gruppeordninger eller specialklasser. Dette er typisk elever, der fagligt befinder sig på udskolingsniveau i et eller flere fag. Disciplinerne på denne piste svarer i sværhedsgrad til Skills Denmarks Stafetten, som udbydes til almene 8. klasser, men der er i Special Skills Dysten et øget tidsinterval til at løse opgaverne.

Hvis du er i tvivl om, hvilken piste, du skal tilmelde dit hold på, så vælg den piste, du synes bedst beskriver dit holds overordnede funktionsniveau samlet set.

Her kan du se nogle eksempler på discipliner, som eleverne kan dyste i. Vær opmærksom på, at årets aktuelle discipliner først offentliggøres ca. 14 dage før eventet via mail.

Niveau Eksempler på opgavetyper
Den grønne piste
  • Sortere bestik
  • Potte planter
  • Speedstacking
Den røde piste
  • Sy knapper i stof
  • Montering af trappe
  • Samle kobberrør
Den sorte piste
  • Pakke-, og soterings- og afvejningsopgaver
  • Folde servietter efter forlæg
  • Matche skruer og møtrikker i plexiglasplade

 

Kontaktpersoner

I tilmeldingen angives en primær og en sekundær kontaktperson. Det er kontaktpersonerne, der modtager al nødvendig information forud for eventet herunder program for dagen, så det er vigtigt, at de angivne kontaktpersoner forventes at deltage på dagen. Der angives i tilmeldingen hvor mange lærere/pædagoger, der samlet set deltager sammen med eleverne, hvilket svarer til de frokostbilletter, der vil være til rådighed. Det er en forudsætning, at lærere/pædagoger ledsager og støtter egne elever under hele eventet i det omfang, eleverne har behov for det.

Om Special Skills Dysten

Hvert af dine tilmeldte hold skal dyste i 4 discipliner. Disciplinerne skifter fra år til år, og offentliggøres ca. 14 dage før Special Skills Eventet via mail til de kontaktpersoner, der er angivet i tilmeldingen. Det er en god ide at give eleverne mulighed for at øve/forberede sig på de discipliner, der skal dystes i, så de på forhånd kender opgaverne og har afstemt, hvem der gør hvad.

I Special Skills Dysten er der 8 minutter til hver disciplin. Når de 8 minutter er gået, rykker holdet videre til næste disciplin. Ved hver disciplin får holdet noteret sit aktuelle tidsforbrug, dog max. 8 minutter. De 3 hold på hhv. grøn, rød og sort piste, der har de hurtigste tider samlet set vinder hhv. guld-, sølv- og bronzemedaljer.

Vi opfordrer alle til at blive og overvære præmieoverrækkelsen, som foregår ca. kl. 13.30, da det er en festlig oplevelse både for dem, der vinder medaljer og dem, der ser på. Hvis et hold forlader eventet inden præmieoverrækkelsen, vil de udgå af konkurrencen uanset deres placering i dysten. Dette fordi vi ønsker at sikre, at alle medaljevinderne er til stede til at blive hyldet på vores medaljepodie, når de udråbes.

Praktisk

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Der er forplejning i form af frokost og vand til alle tilmeldte deltagere (elever og lærere/pædagoger), så det er ikke nødvendigt med madpakke. Alle elever modtager et diplom for deltagelse.

Arrangementet foregår primært udendørs i telte, så påklædningen bør være afstemt efter vejret.

Yderligere praktisk information om dagen, som f.eks. program, årets discipliner i Dysten, parkeringsforhold mm. udsendes til de to kontaktpersoner ca. 14 dage før eventet.

Special Skills har udviklet et undervisningsforløb, der findes på www.forstå.dk/special-skills. Undervisningsforløbene kan benyttes gratis ved brug af Uni Login. Vi opfordrer til, at du evt. gennemgår undervisningsforløbene med eleverne inden jeres deltagelse på Special Skills Eventet, så eleverne har gjort sig nogle refleksioner om deres interesser, behov og skills forud for eventet.

Vær opmærksom på, at der vil være presse og tv til stede på Special Skills. Ved tilmelding samtykkes til, at der filmes og fotograferes på dagen og at optagelserne kan blive bragt i tv, aviser og på hjemmesider uden yderligere indhentelse af særskilte tilladelser.

For at sikre, at alle får en god dag, er der et deltagerloft på 200 elever til Special Skills Eventet i Randers.

Du modtager indenfor få dage efter din tilmelding en bekræftelse. Såfremt deltagerloftet nås, vil det fremgå af vores hjemmeside, ligesom du vil modtage besked herom, såfremt du har forsøgt at tilmelde et hold.

Vi glæder os til en fantastisk dag til Special Skills i Randers. Har du spørgsmål til Special Skills Eventet i Randers, kan du kontakte Louise fra CSV Randers på tlf. 2157 8123.